Психологічна служба

В загальноосвітній школі № 3 з російською і польською мовами  навчання працює психологічна служба у складі практичного психолога та соціального педагога.
Основні завдання: просвітницька (профілактична), корекційна, відновна та розвивальна робота на основі психодіагностичних показників.

Основні напрямки розвитку служби:

1

 1. Підвищення психологічної культури всіх учасників НВП – учнів, вчителів, батьків
 2. Соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку учнів.
 3. Проектування і соціально-психологічна корекція розвитку учнів.
 4. Соціально- психологічна і педагогічна реабілітація дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, соціально незахищених дітей і дітей з особливими потребами.
 5. Консультативно – методична допомога всім учасникам НВП.

Особлива увага в роботі психолога приділяється:

 • адаптації першокласників до навчання в школі;
 • профілактиці дезадаптації учнів при переході з початкової ланки в середню;
 • корекційно- розвивальній роботі;
 • психологічному супроводу розвитку підлітків
 • надання допомоги в професійному самовизначенні старшокласників
 • роботі з учнями старшого шкільного віку.

Представником соціальних служб у школі є соціальний педагог. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей одиноких матерів здійснюється на основі соціального супроводу цих сімей. Соціальний педагог здійснює такі соціальні заходи:

2

 • корекційно- розвивальна робота з учнями;
 • профілактична робота з учнями, батьками, опікунами, наданні соціально-диспетчерської, інформаційної допомоги;
 • корекційна робота з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку та учнями «групи ризику»
 • надання консультацій з різних питань учням, батькам, вчителям;
 • проведення діагностики та анкетування серед учнів, вчителів, батьків.

Питання над яким працює психологічна служба школи  є вирішення проблеми неконфліктної адаптації молодої людини до суспільних змін, її підготовки до життя в суспільстві, самовизначення та самореалізації, виховання толерантності. Багатонаціональність складу учнівського колективу нашої школи вимагає високої культури  міжетнічного спілкування. Тому багато уваги приділяється вихованню  в учнів культури спілкування, терпимості, взаємоповаги, толерантному відношенню до інших. З цією метою проводяться виховні бесіди, заняття, тренінги з учнями, педагогами, батьками.

Найдієвішим заходом попередження алкоголізму, наркоманії, правопорушень серед дітей є підвищена увага і надання безпосередньої допомоги. 3Школа-найзручніше місце для превентивної роботи, бо в ній здійснюється цілеспрямоване навчання протягом років. З метою профілактики негативних проявів поведінки в учнівському середовищі в школі працює Шкільна служба порозуміння (ШСП), що складається з команди підготовлених старшокласників-посередників(медіаторів), які працюють над формуванням безпечної атмосфери в навчальному закладі, допомагають своїм ровесникам розв’язувати конфлікти мирним шляхом.